Γράφουν στο Onlytheater

Σάββας Πατσαλίδης

Σάββας Πατσαλίδης

  • Κριτικός θεάτρου
Σεμίνα Διγενή

Σεμίνα Διγενή

  • Δημοσιογράφος
Σταυρούλα Κεντιέ

Σταυρούλα Κεντιέ

  • Δημοσιογράφος
Στέλιος Μάινας

Στέλιος Μάινας

  • Ηθοποιός
Χάρης Αττώνης

Χάρης Αττώνης

  • Ηθοποιός