Κοινωνικό

HOTEL MARINA

HOTEL MARINA

  • Σκηνοθεσία: ΣΟΥΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
  • Είδος: Κοινωνικό
  • Θέατρο: ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΘΕΑΤΡΟ
  • Στο λόμπι, στο μπαρ και στα δωμάτια ενός ξενοδοχείου, συναντιούνται και συνδιαλέγονται άνθρωποι διαφορετικοί με ίδιες επιθυμίες. Φιλοξενούνται σε αυτό το ξενοδοχείο όπως και στην ίδια τους τη ζωή. Άνθρωποι περαστικοί.

Η ΓΚΙΛΟΤΙΝΑ

Η ΓΚΙΛΟΤΙΝΑ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΡΑΣΟΜΟΝ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΡΑΣΟΜΟΝ

  • 1